Yenidoğan Havale geçirmesi

Yenidoğan Havale geçirmesi
  • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
  • 21 Kasım, 2019
  • 0

Yenidoğan Havale geçirmesi

Yeni doğan döneminde konvülsiyonlar, karakteristik öykü ve klinik belirtilerle bir çok nedenlere bağlı olabilir.

Yeni doğan döneminde konvülsiyonlar, karakteristik öykü ve klinik belirtilerle bir çok nedenlere bağlı olabilir.

Hipoksik iskemik ensefalopatiye bağlı olan konvülsiyonlar (asfiksi sonrası konvülsiyonlar) gününde doğan yenidoğanlarda sık görülen konvülsiyon nedeni olup, genellikle doğum asfiksisi öyküsünden 12-24 saat sonra oluşur ve sıklıkla geleneksel dozlarda kullanılan antikonvülsan ilaçlara dirençlidir.  Asfiksi sonrası konvülsiyonlar aynı zamanda hipoglisemi ve hipokalsemi gibi yenidoğan asfiksisi ve ilişkili metabolik bozukluklara bağlı olabilir.

Yenidoğan dönemindeki bebeklerde, özellikle düşük doğum ağırlıklı olanlarda konvülsiyonların tanımlanması sıklıkla güçtür. Büyük çocuklardaki tipik tonik-klonik major motor aktivite genellikle görülmez. Atipik konvülsiyonlar yenidoğan bebekler arasında çok sık görülen bir belirtidir.

Konvülsiyonlu bebeklerin tanısal incelenmesinde hızlı kapiller kan glukoz düzeyleri bakılmalıdır. Ek olarak kanda, sodyum, kalsiyum, bilirubin konsantrasyonlarına bakılmalıdır. Yenidoğan konvülsiyonlarının tedavisi özgün olabilir, hipoglisemi, hipokalsemi, hipomagnezemi, hiponatremi ve B6 vitamin eksikliği düzeltilmesi gibi tanımlanan bir neden yoksa, tedavi fenobarbital, fenitoin, diazepam gibi antikonvülsan bir ajan içermelidir. 
 

Yorum Yapın