UYUŞTURUCU TESTLERİ

UYUŞTURUCU TESTLERİ
  • Biyokimya

UYUŞTURUCU TESTLERİ

Laboratuvarımızda, 11 adet bağımlılık yapan ilacın kullanılıp kullanılmadığının kontrolü yapılmaktadır.

Aşağıda isimleri belirtilen bu ilaçların tümü idrardan bakılmaktadır. Bu kontrol için, az miktarda idrar yeterlidir. İdrar, herhangi bir zamanda verilebilir. Yapılan testler son 2 gün ile 1 hafta arasındaki kullanım durumunu bildirmektedir.
Temiz bir kap içinde getirilen (veya gönderilen) idrarda da, bu testi yapmak mümkündür.
Sonuçlar, idrar örneği laboratuvarımızın merkezine ulaştıktan sonra bir gün içinde verilebilmektedir. Analiz, lateral flow immünokromojenik (immünokromotografik) immunoassay testleri ile yapılmaktadır. Laboratuvarımızda, aşağıda isimleri belirtilen uyuşturucuların tetkikleri yapılmaktadır:
 
Esrar (Tetrahidrocannabiol)               (idrarda)
Morfin                                             (idrarda)
Kokain                                            (idrarda)
Amfetamin                                      (idrarda)
Metamfetamin                                 (idrarda)
Opiatlar                                          (idrarda)
Benzodiyazepin                                (idrarda)
Barbiturat                                        (idrarda)
Trisiklik antidepresanlar                     (idrarda)
Methadone                                       (idrarda)

Yorum Yapın