PARKİNSON HASTALIĞI

PARKİNSON HASTALIĞI
  • Nöroloji

PARKİNSON HASTALIĞI

Öncelikle uygun ilaç tedavisi denenmelidir. Yanıt alınmaması halinde cerrahi tedavi seçeneği değerlendirilir.

Tedavide öncelikle uygun ilaç tedavisi denenmelidir. Tıbbi tedaviye yanıt alınamaması, tedaviye alınan yanıtta belirgin azalma ya da yan etkiler nedeniyle yeterli tıbbi tedavinin verilemediği durumlarda cerrahi tedavi seçenekleri değerlendirilmelidir.
 
Cerrahi tedavi seçiminde belirleyici olan temel faktör hastada görülen ve yaşam kalitesini etkileyen semptomlardır. Parkinson bulgularının önemli bir kısmının hakim olduğu hastalarda, yine hareket yavaşlığının ve postür bozukluklarının ön plana çıktığı veya ilaç etki süresinin çok kısaldığı durumlarda öncelikle derin beyin stimülatörlerinin yerleştirilmesi tercih edilmelidir.
 
Temel Parkinson semptomlarının hafif ancak titremenin belirgin olduğu hastalarda sadece titremeye yönelik olarak kronik talamikstimülasyon (uyarım) veya tek taraflı talamotomi (belli bir hücre grubunun radyofrekans enerjisi kullanılarak tahrip edilmesi) uygulanabilir. Yine ilaca yanıtı çok iyi olan ancak ilaç tedavisine bağlı olarak diskinezi denilen istemsiz hareketleri ön planda olan hastalarda tek taraflı pallidotomi veya kronik pallidalstimülasyon tercih edilebilir.
 
Parkinson hastalığında derin beyin stimülatörlerinin etkisi zaman içinde kısmen azalmaktadır. Aslında bu derin beyin stimülasyonunun etkinliğindeki azalmadan çok hastalığın zaman içinde ilerlemesi ve bazı semptomların daha belirgin hale gelmesine bağlıdır. Bu durumlarda halk arasında pil olarak isimlendirilen güç kaynağının frekans, akım şiddeti ve uyarı genişliği gibi ayarları değiştirilerek elde edilen yararlanım sürdürülmeye çalışılır.

Yorum Yapın