KORONER ARTER HASTALIĞI VE TEDAVİSİ

KORONER ARTER HASTALIĞI VE TEDAVİSİ
  • Kalp Damar Cerrahisi

KORONER ARTER HASTALIĞI VE TEDAVİSİ

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Birol Yamak, Koroner arter hastalığı ve cerrahi tedavisi ile ilgili şu bilgileri paylaştı,   

Koroner arter hastalığının, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ölümlerin en önemli nedenlerinden biridir. Türkiye’de yaklaşık 3,4 milyon koroner kalp hastasının bulunduğu ve yılda 160 bin yurttaşımızın bu hastalıktan kaybedildiği tahmin edilmektedir.

Ölümlerin yüzde 42.5’i kalp hastalığından

Tüm ölümler açısından bakıldığında koroner kalp hastalığına bağlı ölümlerin yüzde 42,5’lik bir pay ile başı çektiği görülmektedir. Nüfusumuz gelişmekte olan ülkelerdeki gibi genç yapıda iken, halkımızda koroner arter hastalığına bağlı ölümlerin, yaşlı nüfus yapısına sahip gelişmiş toplumlardaki kadar yüksek olması, hem günümüz, hem de gelecek için kaygı vericidir.

Koroner kalp hastalığı klinik olarak ortaya çıktıktan sonra uygulanan tıbbi, cerrahi ve girişimsel tedavi yöntemleri belirli olup oldukça yüksek bir maliyet getirmektedir. Böylesine önemli bir sağlık sorununda koruyucu önlemlere ağırlık verilmelidir.

Bu koruyucu önlemler:

Sigara içilmemesi,

Sağlıklı beslenme,

Vücut ağırlığının kontrolü

Uygun düzeyde egzersiz

Koroner arter hastalığı için başlıca risk faktörleri şunlardır;

Yaş (erkeklerde 45 yaş, kadınlarda 55 yaş üzeri olmak, kadınlar için erken menapoza girmek)

Ailede koroner arter hastalığı bulunması

Sigara içicisi olmak

Hipertansiyon (tansiyonun 140/90’ın üzerinde olması)

Kan yağları dengesizliği (kötü kolesterol dediğimiz LDL’nin 140’ın üzerinde, total kolesterolün 200’ün üzerinde ve iyi kolesterol dediğimiz HDL’nin 40’ın altında olması)

Şeker hastası olmak

Fiziksel olarak inaktif olmak

Obez olmak

Yağ oranı yüksek besinlerle beslenmek

Hastalığın şiddeti ve bulguları hastadan hastaya değişiklik gösterir. Hastalık ilerledikçe kalbin beslenmesi yetersizleşir. Kalbe yeterince kan gitmez ve göğüs ağrısı ortaya çıkar. Bu ağrı sol kola ve çeneye yayılabilir. Bazen kolda uyuşma hissi görülür. Koroner arter hastalığı olanların şikayetlerinden biri de hareket ederken özellikle egzersiz sırasında zorlanmalarıdır. Sıkıştırıcı bir ağrı olduğunu söylerler ve hareketi tamamlayamazlar. Dinlenme ihtiyacı hissederler. Dinlenmeden sonra bu ağrı geçebilir. Bunların dışında nefes almada güçlük çekme, göğüste basınç hissi ve yanma, yorgunluk kalp hastalığının belirtisi olabilir. Koroner arter hastalığı özellikle şeker hastalığı olanlarda hiçbir belirti vermeyebilir, hastanın göğüs ağrısı olmaksızın enfarktüs geçirebilir. Koroner arter hastalığının ilk belirtisi kalp krizi olabilir. Damar tıkanırsa doku beslenemez. O damarın tıkandığı yerdeki kalp dokusunda ölüm olur. İşte bu durum kalp krizidir. Kendiliğinden geçmez. Ağrı uzun sürelidir ve şiddetlidir. Hastanın hayatını tehlikeye atan bir durumdur. Böyle bir durumca hiç vakit kaybetmeden Acil Servis’e başvurulması gerekir.

Koroner Arter Hastalığının tanısı için yöntemler

EKG (Elektrokardiyografi) adı verilen bu yöntemle kalbin atım düzeni, koroner arter hastalığı ve geçirilmiş kalp krizi hakkında bilgi elde edilir.

Eforlu EKG: Hasta koşu bandı üzerinde koşarken kalp elektrosu kaydedilir, damarların kalbi ne kadar oranda beslediğine bakılır.

Miyokard sintigrafisi: Talyum ya da Teknesyum gibi radyoaktif maddeler kullanılarak yapılan bu tetkikte, kalp kasının beslenmesine bakılır, kalbin yeteri kadar beslenmeyen yerleri tespit edilir.

Ekokardiyografi: Ultrason yardımıyla kalp kasının kasılması ve kalp kapakçıları hakkına bilgi elde edilir.

Koroner anjiografi: Damarların net bir şekilde görülmesi için damar yapısını inceleyen bir yöntemdir.

Uzman hekimler tarafından yapılan muayene sonrasında gerekli tetkikler ile hastaya en uygun tedavi yöntemi seçilir. Her hastaya aynı yöntem uygulanmaz.

Tedavi yöntemlerini kabaca 3 gruba ayırabiliriz;

İlaç tedavisi

Balon-stent uygulamaları

Koroner bypass operasyonu

Genelde ilk tercih edilen yöntem ilaç tedavisidir. İlaçla yapılan tedavinin amacı göğüs ağrısını önlemek, damarları genişletmek ve kalbin oksijen ihtiyacını azaltmaktır. Bu hastalığın oluşmasına neden olan faktörleri de ortadan kaldırmak amacıyla ilaçlar kullanılır. Şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği gibi durumlarda bunları önlemek için de ilaçlar kullanılır. Ayrıca aspirin gibi kanın akışkanlığını arttıran ve damarda pıhtı oluşumunu engelleyen ilaçlarla olası kalp krizi riski azaltılır. Hastalığın ilerlediği durumlarda kalp damarlarını açmak için balon-stent uygulamaları veya koroner bypass cerrahisi uygulanır.

Natomed Hastanesi’nde 24 saat kesintisiz hizmet

Koroner baypass cerrahisi Özel Natomed Hastanesi’nde dünya standartlarında gerçekleştirilmektedir. 

Her türlü açık kalp ameliyatı yapılmakta

Göğüs ağrısı olan ve acil müdahale gerektiren hastalarımıza 24 saat kesintisiz hizmet verilmektedir. Hastanemizde başta koroner bypass cerrahisi olmak üzere her türlü açık kalp ameliyatı başarı ile gerçekleştirilmektedir. Özel Natomed Hastanesi yönetiminin desteği, servis, yoğun bakım ve ameliyathane çalışanlarının büyük özverili çalışmalarıyla başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Mamak İlçesinin tek özel hastanesi

Özel Natomed Hastanesi, Kızılay’a 7 kilometre mesafede Mamak İlçesinin tek özel hastanesi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Tüm branşlarda hizmet veren hastanede 70 yatak kapasitesine sahip. Hastanede tam donanımlı acil servis, 4 ameliyathane, doğumhane, genel yoğun bakım, kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesi, kardiyoloji yoğun bakım ünitesi, pediatrik yoğun bakım ünitesi, anestezi sonrası yoğun bakım ünitesi bulunmakta.

Özel Natomed Hastanesi, “Kardiyoloji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ortopedi ve Travmatoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Genel Cerrahi, Kulak Burun Boğaz, Dermatoloji, Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Beyin ve Sinir Cerrahi, Nöroloji, İç Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Beslenme ve Diyetetik, Acil Servis bölümleriyle hizmet veriyor.

Hastanede, “Magnetik Rezonanslı Görüntüleme, Tomografi, Anjiyo, Ultrasonografi (USG), Doppler (USG), Gebelik (USG), Mamografi, Kemik Dansitometri” gibi tüm görüntüleme cihazları bulunmakta.

Kalp hastalığının belirtileri nelerdir?

Ağrı

Nefes darlığı

Yorgunluk ve halsizlik.

Çarpıntı

Bacaklarda ve karında şişme(ödem ve asit)

Öksürük

Bayılma(senkop)

Hazımsızlık, hıçkırık ve yutma güçlüğü

 

Yorum Yapın