KOLON KANSERİ NEDİR?

KOLON KANSERİ NEDİR?
  • Genel Cerrahi

KOLON KANSERİ NEDİR?

KOLON KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

 

Kolon kanseri, ilerleyip son aşamaya kadar belirti vermediği için özellikle 50 yaş sonrası herkesin hiçbir şikâyet olmasa da kolonoskopi yaptırılması gerekmektedir. 

 

Kolon Kanseri Nedir?

 

Kolon Kanseri bağırsak boşluğuna doğru çıkıntı yapan polip olarak adlandırılan yapılardan kaynaklanır. Kanserden ölüm sebepleri arasında ikinci sırada yer alır.

Kolon Kanseri Risk Faktörleri Nelerdir?

Kolon kanserine yakalanma riski beslenme alışkanlıkları, yaşam tarzı ve genetik faktörlerle ilişkilidir. Yaşın ilerlemesi ve aile hikayesi kolon kanserine yakalanma riskini yükseltir. 50 yaş ve üzerinde kolon kanseri sıklığı belirgin olarak artırır.

Erken kolon kanseri olan birçok hastada herhangi bir belirti görülmez. Hastaların birçoğunda aile hikayesi de bulunmaz. Birçok hasta hekime ileri evrelerde başvurmakta ve bu sebepten dolayı Kolon kanserinden ölüm oranları artmaktadır. Kolon kanserinde kilo kaybı, karın ağrısı, dışkıda kan görülmesi, anemi, demir eksikliği, ishal, kabızlık gibi belirti ve bulgular görülebilmektedir.

Polipler Kolon Kanserine Neden Olur Mu?

Kolon kanserinin öncülleri adenom içeren poliplerdir. Poliplerin çıkarılmasından sonra ve tedavi edilen Kolon Kanseri hastalarının düzenli aralıklarla kolonoskopi kontrolleri yapılmalıdır.

Belirti göstermeyen hastalık için 50 yaşında ve sonraki her 10 yılda bir ek bir risk faktörü olmayan sağlıklı kişilerde kolon kanseri taraması için kolonoskopi yapılması gerekmektedir.

Ailesinde kolon kanseri veya adenomatöz polip olan bireylerin kolon kanseri taraması için kolonoskopi incelemesi daha erken yaşlarda başlatılmalı ve daha sık aralıklarla tekrarlanmalıdır.

Kolon Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Kolon kanserinin en belirgin belirtileri uzun süreli kabızlık ve ishaldir

Dışkıda kan görülmesi kolon kanserinin bir diğer belirtisidir

Kabızlık ve ishal karında ağrı yapabilir ama bunun dışında da karında oluşan ağrılar

Karna giren kramplar

Bağırsakların tam boşalmamış hissi

Kansızlık

Kansızlığa bağlı halsizlik ve yorgunluk hissi

Hangi sebepten olduğu açıklanamayan kilo kayıpları

Kolon kanseri belirtileri arasındadır.

Kolon Vücudun Hangi Bölgesinde Yer Alır?

Kolon, kalın bağırsağın sağ ve sol kısmında bulunur. Sağ kısımda bulunan kolon daha dar bir yapıya sahiptir bu yüzden belirtileri farklılık gösterir ve aynı zamanda erken tanı olasılığı daha yüksektir. Kalın bağırsağın sol kolon kısmı ise daha geniş bir yapıya sahiptir. Belirtilerle kendini hemen belli etmez. Bu yüzden tanısı zor konulur. Ve vücutta ilerlemeye devam edip ileri evrelere geçiş yapar. Sol kolon kanseri belirtileri kansızlık, halsizlik, yorgunluk gibi belirtilerdir.

Kolon Kanseri Önlenebilir mi?

Kolon kanseri risk faktörleri taşınıyor ise kolon kanserinden korunmak ve önlemek mümkün olabilmektedir. Kolon kanseri belirtileri düzenli taramalar ve testlerle önlenebilir. Bunlar kan testleri ve kolonoskopidir. Risk faktörleri arasında ileri yaş vardır ve yaşı ilerleyen bireyler mutlaka kolonoskopi yaptırmalıdır. Bu sayede kolon kanseri önlenebilir.

Kolon Kanseri Tanısı Nasıl Konur?

Kolon kanseri belirtileri gözlemlendiğinde mutlaka bir uzmandan yardım alınmalıdır. Çünkü kolon kanseri tehlikeli olabilmektedir. Ve kolon kanserinin erken teşhisi çok önemlidir. Bu kolon kanseri tedavisinin seyrini önemli ölçüde değiştirebilir. Kolon kanseri tanısı konulduktan sonra pozitif bir yaklaşım ile tedaviye başlanmalıdır. Bu iyileşmeyi olumlu yönde etkiler.

Kolon Kanseri Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kolon Kanseri Tedavi Edilebilir Mi?

Kolon kanseri belirtileri ile kendini gösterir ve uzamanlar tarafından taramalarla kanser tespit edilir. Kolon kanseri tanısından sonra uzmanlar tarafından tedavi planı hazırlanır. Bu plan her hastada farklılık gösterebilir. Çünkü hastalığın derecesi tedavi planının belirleyicidir. Ama genel olarak cerrahi operasyon sonrasında kemoterapi ve radyoterapi kolon kanseri tedavi yöntemleridir. Bu yöntemler ile kanser ileri seviyede olsa bile hastanın iyileşmesi sağlanıp yaşam süresi uzatılabiliyor.

Yorum Yapın