KISIRLIK ( İNFERTİLİTE )  SORUNLARI

KISIRLIK ( İNFERTİLİTE )  SORUNLARI
  • Kadın Hastalıkları ve Doğum

KISIRLIK ( İNFERTİLİTE )  SORUNLARI

Bir yıl süre ile herhangi bir korunma yöntemi uygulanmamasına karşın, gebelik olayının oluşmaması durumuna İNFERTİLİTE (KISIRLIK) demekteyiz.

KISIRLIK ( İNFERTİLİTE ) SORUNLARI

Bir yıl süre ile herhangi bir korunma yöntemi uygulanmamasına karşın, gebelik olayının oluşmaması durumuna İNFERTİLİTE (KISIRLIK) demekteyiz.
100 çiftin %15 ila % 20 sinde, kısırlık sorunu görülmektedir. Basit bir tedaviden, komplike tedavilere kadar süreç devam eder. Kısırlık oranları eşlere göre ise şöyle bir dağılım gösterir: "Sadece erkek" kısırlığı; % 35, "sadece kadın" kısırlığı; % 40 oranındadır." Hem erkek, hem de kadın" kısırlığı ortak sorunu % 10 olarak karşımıza çıkarken, "Nedeni açıklanamayan" kısırlık oranı ise, % 15 civarındadır.
Kısırlık tanısı nasıl konur: Öncelikle, erkeklerde sperm analizi yapılır. Normal spermiogram değerleri nasıl olmalıdır? Sayının, 20 milyon/cc ve üzeri, %50 ve üzeri sperm hareketliliği ve % 7 ila 14 normal morfolojili sperm sonuçları normal olarak değerlendirilir. Kadın kısırlığında ise, başlıca 2 büyük neden vardır. Birincisi; Yumurtlama tembelliği veya zayıflığı, diğeri ise; Fallop Tüpleri ilgili sorunlar.
Kadınlarda yumurtlama ile ilgili sorunlar 4 guruba ayrılır.
1-Üreme merkezi ( hipotalamus veya hipofiz) yetmezlikleri
2-Üreme merkezi ile yumurtalıklar arasındaki bozukluklar.)
3- Over(Yumurtalık) yetersizliği
4- Yumurtlama ile ilgili" diğer hormonal" sorunlar


POLİKİSTİK OVER SENDROMU ( PCOS): Kadın kısırlığında önemli bir yere sahip olduğundan, kısaca bu hastalığa ayrıca değinmek istiyorum. Gurup 2 , yani, üreme merkezi ve yumurtalık arasındaki bozukluklarla karşımıza çıkar. Evli çiftlerin kısırlık sorunlarının, %20 sinden sorumludur. Kısırlık sorununun dışında, adet düzensizlikleri, kadınlarda erkeksi TÜYLENMEDE ARTIŞ, ( yüz, çene, göğüs ve karında), saç dökülmesi, sivilcelerde artış şikayetleri ile, "çocuk isteği olmayan kadınlarda" ve bekar kızlarda bile yukardaki şikayetlerle jinekologlara başvurabilmektedirler.
TUBAL FAKTÖRLER: Kadın kısırlığının % 35 ini oluştururlar. Geçirilmiş cerrahi operasyonlar, genital enfeksiyonlar vb gibi durumlar, tubal tıkanıklık veya yapışıklığa neden olabilirler.

1- Yumurtlama sorunlarına yönelik tedaviler. 2- Hormonal problemlerin çözümüne yönelik tedaviler. 3 -Tüp faktörlerinin çözümüne yönelik tedaviler en son olarak da ; 4- Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemler, (ÜYTE)


ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ (ÜYTE) YÖNTEMLERİ:
1- AİILAMA(IUI): İNTRA UTERİN İNSEMİNASYON; İn vivo ( Vücut içinde döllenme): Her siklus için 2 veya 4 adet, yumurta büyütmek amacıyla, yumurta büyütücü ilaçların verilmesini takiben çatlatma iğnesi sonrası 36 saat sonra yıkanmış spermlerin özel bir kanülle rahim içerisine verilmesi işlemidir.
2- TÜP BEBEK (IVF); İn vitro fertilizasyon ( Vücut dışında döllenme):Tüp bebek yapılma işlemin 5 aşaması vardır. 1- Hazırlık: Rutin muayeneler, kan tetkikleri,hormonlar, ultrason, hsg, gerkirse histeroskopi vb. 2- KOH: Kontrollu Overyen Hiperstimülasyon. (Yumurtaların büyütülmesi için,hormonal ilaçların kontrollü verilmesi.
3- OPU (Oosit pick up): Yumurtaların toplanması işlemi.
4- ICSI ( Mikroenjeksiyon):Yumurtaların (oositlerin) spermle döllenmesi.
5- EMBRİO TRANSFERİ: Döllenmiş sağlıklı embriyoların, belli bir gün sonra, rahim içine yerleştirilmesi.

Yorum Yapın