KARIN AĞRISI

KARIN AĞRISI
  • Genel Cerrahi

KARIN AĞRISI

Karın ağrısı şikâyeti ile başvuran hastalar acil servise başvuran hastalar arasında oran olarak önemli bir kısmı oluşturmaktadır.

Karın ağrısı şikâyeti olduğunda öncelikle karar verilmesi gereken ‘’akut batın’ ’denilen acil cerrahi müdahale gerektiren tabloların ve batın dışı organlardan kaynaklanıp karın ağrısı ile başvuruya sebep olan acil durumların ivedilikle ekarte edilmesidir. Karın ağrılarının büyük çoğunluğu acil cerrahi girişim gerektirmeyen durumlardır.
Karın ağrısı sebepleri yaşa, cinsiyete, mevcut olan hastalıklara, daha önce geçirilmiş karın ameliyatlarına vs. değişiklik göstermektedir. Karın ağrılarına sebep olabilecek bazı durumları özetleyecek olursak
Akut apandisit ani başlayan akut batın tablosuna yol açan ciddi karın ağrılarının en sık nedenidir. Ağrı zamanla artar. İştahsızlık, bulantı kusma eşlik edebilir.
Safra kesesi taşı da dönem dönem üst karın bölgesinde kramp tarzı ağrılara sebep olabilmekte, taşın safra yollarında tıkanmaya sebep olduğunda ise ateş, sırta vuran karın sağ üst bölgede ağrının olduğu safra kesesi iltihabı(akut kolesistit) tablosu meydana gelmektedir.
Yaşlı hastalarda, geçirilmiş karın ameliyatı hikâyesi olanlarda bulantı, kusma ve karın ağrısının olması barsak tıkanıklığının bir bulgusu olabilmektedir.
Böbrek ve üreter taşı olanlarda da şiddetli kramp tarzı karın ve yan ağrısı olabilmektedir. Ağrının tipik karakteri olduğundan genellikle hastalar daha önceki ağrılarıyla kıyaslayarak mevcut ağrının üriner sistem taşına bağlı olduğunu hekime kendileri belirtebilmektedirler. Yine idrar yolu enfeksiyonları da özellikle karın alt bölgelerinde oluşan karın ağrısına sebep olabilmektedir.
Kadın hastalarda jinekolojik organlardan kaynaklanan enfeksiyon, apse, gebelikle ilişkili durumlar vs.de karın ağrısına sebep olabilmektedir.
Barsak enfeksiyonları, gastrit, ülser, barsak gazı ile ilişkili durumlar karın ağrılarının acil cerrahi girişim gerektirmeyen en sık nedenleridir.
Kalp krizi, akciğer enfeksiyonu da özellikle üst karın ağrısı şeklinde ortaya çıkabilmektedir.
Karın ağrılarının karın içi ve karın dışı organlardan kaynaklanan daha birçok acil/hayati tehlikeye sebep olabilecek nedeni olabileceğinden karın ağrısı şikâyetinin hafife alınmaması önem arz etmektedir.
Karın ağrımız olduğunda özellikle de daha önce olmayan şekilde ve şiddette ani başlayan ağrı ortaya çıktığında kendi kendimize ağrı kesici almamalı hemen doktora başvurmalıyız. Zira ağrı kesiciler geçici rahatlamaya sebep olarak doktora geç başvuruya ve mevcut tablonun ilerlemesine sebep olabilmektedir. En uygun yaklaşım karın ağrısının acil girişim/tedavi gerektiren bir sebepten kaynaklandığını dışlamak için ağrı kesici almadan doktora başvurmak olacaktır.

Yorum Yapın