Kardiyoloji

Kardiyoloji

Bölümümüzde Kardiyolojinin her alanında güncel tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.


Erişkin Kardiyoloji bünyesinde bir koroner yoğun bakım ünitesi, koroner anjiografi yapılan hastaların takip edildiği servis, kardiyoloji polikliniği, girişimsel olmayan tetkiklerin (EKG, efor testi, ekokardiyografi, ritim holter ve tansiyon holter) yapıldığı kardiyoloji laboratuvarı bulunmaktadır.

Anjiyografi

Koroner anjiyo (kalp damarlarının görüntülenmesi), periferik anjiyo (bacak ve ayak damarlarının görüntülenmesi), Karotis anjiyografi (şah damarı/ karotis arterin görüntülenmesi), renal anjiyo (böbrek atar damarının görüntülenmesi) gibi tüm arteriyel görüntüleme işlemleri yapılmaktadır.

Koldan anjyografi (Radiyal anjiyografi)

Kol bileğindeki radiyal arterden anjiyo kılıfını yerleştirmek suretiyle yapılan anjiyografi işlemidir.

İlaçlı stent ne demektir ?

Kalp damarındaki darlığının uzunluğu arttıkça ve damar inceldikçe konulan stentin sonraki yıllarda daralma olasılığı artmakta bazı hastalar için bu oran ilaçsız stenler için %30'lara ulaşmaktadır. İlaçlı stentlerde bu oran %10 ve altına inebilmektedir.

Eriyebilen stent nedir?

Bu stentler biyolojik olarak vücut tarafından 2-3 yıl içerisinde yüksek oranda emilerek yok olan stentlerdir. Avantajı damar içerisinde daimi bir metal yük oluşturmamaktadır.

Kalp pili ve şoklama cihazı (pacemaker ve ICD)

Kalp pilleri tek kablolu, çift kablolu ve 3 kablolu olarak değişik amaçlarla kullanılan cihazlardır.

Mitral Balon Valvüloplasti

Romatizmal mitral kapak darlığı olup hastalığa bağlı nefes darlığı ve günlük faaliyetlerinde kısıtlanma olan hastalarda ameliyat öncesi hastaya vakit kazandırmak üzere yapılan bir tedavi seçeneğidir. Kapak yapısı aşırı kireçli olmayan ve kalbinde pıhtı olmayan hastalarda tercih edilmektedir.

Doğuştan kalp deliklerinin kapatılması (ASD/VSD/PDA)

Kasık bölgesinden cilde yapılan ağrı kesici iğne sonrası damara girilmekte kalbin içerisine kadar ulaşılmakta ve delik olan bölgeye gelince o bölgede şemsiye veya tıpa şeklindeki cihazlar (occluder) açılmak suretiyle delik kapatılmaktadır.

Kalp Kateterizasyonu

Akciğer tansiyonu (pulmoner hipertansiyon) vakalarında sebebin araştırılması için yapılan önemli bir testtir. Pulmoner arterin gerçek ve en doğru ölçümü yapıldıktan sonra direnç hesaplamamaları ve pulmoner arter basıncının ilaçlara yanıtının anjiyo laboratuvarında değerlendirildiği (vazoreaktivite testi) bir işlemdir.

Kardiyoloji poliklinik hizmetleri

Polikliniğimizde hipertansiyon tanısının en doğru şekilde tanısının konulması ve tedavi yanıtının değerlendirilmesinde kullanılan Tansiyon Holteri Cihazı, Ritim bozukluklarının tespiti için 24 saatlik ritim holteri, kalp damar tıkanıklığı şüphesi olan hastalarda tanı ve tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesinde efor testi ve kalp yetersizliği, kapak hastalığı, kalp delikleri, kalp zarı ve kalp kası hastalıklarının, aort genişlemesi vb. bir çok hastalığın teşhisinde vazgeçilmez olan ekokardiyoğrafi (kalp ultrasonu) gibi tetkiklerin tamamı yapılmaktadır.

 

Koroner anjiyo (kalp damarlarının görüntülenmesi)

Periferik anjiyo (bacak ve ayak damarlarının görüntülenmesi)

Karotis anjiyografi (şah damarı/ karotis arterin görüntülenmesi) 

Renal anjiyo (böbrek atar damarının görüntülenmesi)

Koldan anjiyografi

Balon ve stent

Kalp pili ve şoklama cihazı

Mitral balon valvüloplasti,

Doğuştan kalp deliklerinin kapatılması (ASD/VSD/PDA)

Kalp kateterizasyonu

Ekokardiyografi (kalp ultrasonu), Efor testi, Ritim holteri, Tansiyon holteri hastanemizde mevcuttur.

Bir Yorum Bırak