KADINLARDA İDRAR TORBASI SARKMASI VE İDRAR KAÇIRMA

KADINLARDA İDRAR TORBASI SARKMASI VE İDRAR KAÇIRMA
  • Üroloji

KADINLARDA İDRAR TORBASI SARKMASI VE İDRAR KAÇIRMA

Toplumda yaygın görülen bir durum olmasına karşın, hastaların ancak dörtte birinin tedavi arayışına girdiği görülmektedir.

Aşırı Aktif Mesane, hastaların yaşam kalitesinde ciddi anlamda bozulmaya yol açmaktadır. Hastaların hayat tarzı, iş yaşamı, aile ilişkileri, cinsel hayatları ve uyku düzenleri önemli oranda bu hastalıktan etkilenmektedir.
Birçok hasta ilaçlarla başarıyla tedavi edilebilmektedir. Ancak ilaç tedavisiyle birlikte davranış tedavilerinin desteklenmesi başarı oranlarını önemli oranda arttırmaktadır.
Davranış Tedavisi: Pelvik taban kas egzersizleri, mesane eğitimi ve sıkışmayı baskılama teknikleri, diüretik ilaçların alınma zamanını değiştirmek ve hastayı kilo verme konusunda motive etmekten oluşur.
Antimuskarinik Tedavi: Tedavide antimuskarinikler yaygın olarak kullanılmakta olup, etkinlik ve güvenilirliği kanıtlanmış ilaçlardır. Ülkemizde mevcut 5 farklı antimuskarinik ilacın hepsi de oral yolla kullanılmaktadır. Bunlar darifenasin, oksibutinin, solifenasin, tolterodin ve trospiyum’dur. Etkinlik olarak mevcut verilerle birbirine yakın ürünler olduğu görülmektedir. Sıkışma inkontinansını önleme açısından değerlendirildiğinde etkinlikleri %60-%75 arasındadır. Ortak kontrendikasyonları; idrar retansiyonu, gastrikretansiyon, daraçılı glokom ve hipersensitivitedir.Stres ve sıkışma tipi idrar kaçırmanın birlikte olduğu olgularda antimuskarinik tedaviye ek olarak imipramin veya psödoefedrin kullanılabilir. Atrofikvajinit olan olgularda transvajinal östrojen tedavisinin yeri vardır.

Yorum Yapın