İdrar Kaçırma Farklı Hastalıklara Ait Belirti Olabilir

İdrar Kaçırma Farklı Hastalıklara Ait Belirti Olabilir
  • Üroloji

İdrar Kaçırma Farklı Hastalıklara Ait Belirti Olabilir

İdrar kaçırmanın kendisi bir hastalık olmaktan ziyade farklı hastalıklara ait bir belirti olabilmektedir.

Bu nedenle çocuğunuzun böyle bir şikayeti olması durumunda altta yatan nedenlerin değerlendirilebilmesi amacıyla hekiminize başvurmanız önemlidir.
İdrar kaçırma çocukların çok büyük çoğunluğunda görülür. Bunun nedeni bazı çocukların mesane kontrolünü daha uzun zamanda öğrenmelidir. Kız çocukları erkek çocuklarından daha erken mesane kontrolüne sahip olur. Bu nedenle enürezis erkek çocuklarda daha fazla görülür.
Tanı için doktorunuz şu soruların yanıtlarını arar:
  • İşeme alışkanlıkları
  • Dışkılama alışkanlıkları
  • Sıvı alma alışkanlıkları
  • Uyku özellikleri
  • Psikolojik durum (Yakın dönemde yaşanan stresli durumlar var mı?)
  • Ailede idrar kaçırma öyküsü
  • İdrar yaparken ağrı ya da yanma varlığı
  • Kabızlık sorunu olması
Çocuğun işeme alışkanlığının belirlenmesi için bir çizelge kullanılarak kayıt altına alınmalı ve doktor ile paylaşılmalıdır.
Ayrıca fizik muayene, kan ve idrar testleri de yapılabilir. Testlerde idrar yolu enfeksiyonu ya da diyabet varlığı araştırılır.
Gündüz altını ıslatan çocuklar için üroflovmetri, sistoretrogram, ultrasonografi, mesane duvar kalınlığının ölçülmesi ve işeme sonrası kalan idrar miktarının ölçülmesi gerekebilir. Nörolojik bir nedenden şüphelenilirse röntgen ve MR çekimleri yapılabilir.

Yorum Yapın