Hipotiroidi ile ilgili bilinmesi gerekenler

Hipotiroidi ile ilgili bilinmesi gerekenler
  • Dahiliye (İç Hastalıkları)

Hipotiroidi ile ilgili bilinmesi gerekenler

Toplumda tiroid fonksiyon bozukluklarına çok sık rastlanmaktadır. Ülkemizde yaklaşık 7-8 milyon tiroid hastası vardır.

Tiroid bezi - boynun alt yarısında, nefes borusunun önünde bulunan, kelebek şekilli bir iç salgı bezidir. Tiroid bezi metabolizma hızımızı düzenleyen tiroid hormonlarını üretir, depolar ve salgılar. Bu hormonlar tüm vücut dokularının ve organlarının doğru çalışması için şarttır. 

Toplumda tiroid fonksiyon bozukluklarına çok sık rastlanmaktadır. Ülkemizde yaklaşık 7-8 milyon tiroid hastası vardır. Tiroid fonksiyon bozuklukları basit bir yorgunluk şikayetinden komaya kadar değişken bir kliniğe neden olabilir.
Hipotiroidi (yani tiroid bezinin az çalışması), tiroid hormonu yetersizliği sonucu ortaya çıkan, vücudun tüm metabolik işlevlerinde yavaşlama ile giden bir hastalıktır.
Hipotiroidi nedenleri nelerdir?
•    Hashimoto hastalığı (ülkemizde görülen en sık neden)
•    Ciddi iyot eksikliği ve ya iyot fazlalığı
•    Tiroid cerrahisi sonrası
•    RAI (Radyoaktif iyot tedavisi)  ve ya boyuna radyasyon tedavisi sonrası
•    İlaca bağlı (antitiroid ilaçlar, lityum gibi)
•    Bebekte tiroid bezinin doğuştan gelişmediği durumlar
•    Inflamatuar, infiltratif hastalıklar
•    Beyindeki hipofiz ve hipotalamus bezinin sorunları
Hipotiroidi belirti ve bulguları
o    Çabuk yorulma, halsizlik, yorgunluk
o    Unutkanlık
o    Çok uyuma
o    Kolay üşüme 
o    Kilo alma
o    Saç dökülmesi
o    Adet düzensizlikleri ve ya gebe kalmada yaşanan sorunlar, düşükler
o    Cilt kuruluğu, zayıf ve kırılgan saçlar ve tırnaklar
o    Kabızlık
o    Depresyon 
o    Sık enfeksiyon geçirme
o    Kas ve eklem ağrıları
o    Kansızlık 
o    Düşük libido
o    Konsantrasyonda azalma
o    Guatr (büyümüş tiroid bezi)


KİMLERDE TİROİD HASTALIKLARI ARAŞTIRILMALIDIR?


•    Yukarıda belirtilen semptomları olan hastalar
•    Gebe ve ya gebelik planlayan kadınlar
•    60 yaş üzeri kadınlar
•    Tekrarlayan düşük, ölü doğum hikayesi
•    Diabeti olan hastalar
•    RAI tedavisi ve ya boyun bölgesine radyasyon alanlar
•    Akrabalarında ve ya kendisinde otoimmun hastalıklar olan kişiler
•    Açıklanamayan hiperkolesterolemi
•    Açıklanamayan hiperprolaktinemi
•    Açıklanamayan anemi
•    Kalp yetmezliği


Hipotiroidi tanısı nasıl konur?


Hipotiroidiye uyan belirti ve bulguları olan olgular, tiroid fonksiyon bozukluğu açısından değerlendirilmelidir. Tiroid fonksiyon bozukluğu kanınızdakı tiroid uyarıcı hormon (TSH) ölçüldüğü basit bir kan testiyle doğrulanabilir. Eğer yapılan tetkik sonucu hipotiroidi olduğu saptanırsa hipotiroidinin nedenine yönelik tiroid hormonları (T3 ve T4), otoantikorlar (Anti-tiroid peroksidaz, Anti-tiroglobulin antikorları) gibi kan testleri ve Tiroid ultrasonografisi yapılabilir.


Hipotiroidi nasıl tedavi edilir?


Tedavinin amacı vücuttaki eksik hormonları ömür boyu yerine koymaktır. Tiroid hormon ilaçları mutlaka sabah aç karına alınmalı, beraberinde herhangi bir ilaç kullanılmamalı ve ilaç alındıktan en az 30 dakika sonra yemek yenmelidir. Semptomlar kontrol altında olsa bile ilaçların her gün alınması gerekir.
Tiroid ilacına başladıktan kısa bir süre sonra şikayetleriniz azalmaya başlar. İlaca başlandıktan 4-6 hafta sonra kontrol tiroid fonksiyon testlerine bakılır ve ilaç dozu yeterliyse altı aylık ya da yıllık kontrollerle kanınızdaki tiroid hormonu seviyesinin normal olup olmadığı kontrol edilir.
Hipotiroidi tedavi edilmezse kas güçsüzlüğü, kas kontrol kaybı, kısırlık, doğumsal hastalıklar, zihinsel fonksiyonlarda yavaşlama, depresyon, kalp büyümesi, kalp yetmezliği, yutma ve soluk alıp vermede güçlük, koma gibi ciddi sonuçları olabilir.

Yorum Yapın