Hemşirelik Hizmetleri

Hemşirelik Hizmetleri
  • Özel Natomed Hastanesi
  • 21 Kasım, 2019
  • 0

Hemşirelik Hizmetleri

Hemşireliğin doğası, insana insan olduğu için değer veren, problemlere pratik yaklaşım  sağlayabilen, mesleki bilgi ve beceri yanında yüksek ahlaki anlayış ve davranış temeli gerektirir.  

Hemşireliğin doğası, insana insan olduğu için değer veren, problemlere pratik yaklaşım  sağlayabilen, mesleki bilgi ve beceri yanında yüksek ahlaki anlayış ve davranış temeli gerektirir.  

ÖZEL NOTAMED HASTANESİ Hemşirelik Hizmetleri olarak vizyonumuz insana bütüncül  yaklaşımı benimsemiş, değişime ve gelişime açık, otonomi sahibi, bilimsel düşünce gücü ile  hareket eden hemşirelik hizmetleri ile ulusal ve uluslararası platformda ilk tercih edilen  olmaktır.

Hemşirelik, hasta ve hasta yakınlarına vicdani değerlerle yaklaşım sağlayan  beklentileri karşılamaya yönelik çaba gösteren bir alandır.  Hemşirelik Hizmetleri olarak Misyonumuz Mesleki bilgi ve deneyime sahip, hasta hakları ve  kendi haklarını bilen, savunuculuğunu üstlenmiş, yasal görev, sorumluluklarını bilen ve sahip  çıkan, kurumun temel değerlerini yansıtan, bilimsel araştırma sonuçlarını esas alan bakım  modellerine sahip, bireyin ve ailenin değerlerine saygı duyan, etik değerlerle hareket eden,  hemşirelik hizmetlerinde bağımsız rollerini profesyonel anlayışla yerine getiren, uluslararası  kalite standartlarında hemşirelik bakımını sunmaktır.  Tüm bu amaçların gerçekleştirilmesinde sağlığın korunması, geliştirilmesi, yükseltilmesi ve hastalık halinde bakıma/iyileştirmeye yönelik hizmetlerin sunumu esastır. Öncelikli hizmet hedefimiz, uygulamada gereksinimleri saptamaktır, bakım ve hizmet planlaması yapmak sonuçları eksiksiz değerlendirerek etik kurallar çerçevesinde hastalarımızla paylaşım sağlamaktır.  


Gelişen çağdaş teknolojiye paralel bir hizmet sunarak modern sağlık hizmeti çerçevesinde en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Hasta haklarının, değişen sağlık ihtiyaçlarının, hasta ve hasta yakınlarının beklentilerinin karşılanması ile etkili, verimli ve duyarlı sağlık hizmeti sunulmasında hemşirelere önemli görevler düşmektedir. Verdiğimiz hizmetin merkezinde her zaman bireyler ve çevreleri bulunmaktadır. Hemşirelerimiz, kurumun ve hemşirelik hizmetlerinin vizyonunu, misyonunu ve kurumun temel değerlerini baz alarak, bilimsel sonuçlara dayalı veriler sunmaktadır. Hemşirelerimiz, her bireyin sağlık hizmetine güven duyarak hemşirelik bakımı alması gerektiğinin bilincinde olarak görev sunmaktadır. 
 
 

Yorum Yapın