EPİLEPSİ CERRAHİSİ

EPİLEPSİ CERRAHİSİ
  • Nöroloji

EPİLEPSİ CERRAHİSİ

Epilepsi (sara) sinir hücrelerinden çıkan bir hastalıktır.

Bu hastalığın tedavisinde cerrahi yöntemler önemli bir seçenek olabilmektedir.
En az iki antiepileptiğin, 1 yıl, yüksek doz ile kullanılmasına karşın hala yaşamı sınırlayan nöbet aktivitesinin bulunmasına dirençli epilepsi denir ve bu grup cerrahi adayıdır
Epilepsi cerrahisindeki amaç sara krizini tetikleyen bölgenin bazı cerrahi girişimler ile çıkarılması veya baskılanmasıdır.
Epilepsi cerrahisinin adayları epilepsi ile ilgili nöroloji hekimleri tarafından belirlenir. Dirençli epilepsi tanılı hastalar bir dizi tetkikler ile incelenir.
Bunların takiben cerrahi adayı olduğu düşünülen hastalar beyin cerrahi, nöroloji, nükleer tıp uzmanı ve psikiyatri / klinik psikolog tarafından oluşturulan bir konsey ile değerlendirilir ve cerrahi  kararı verilir.
Cerrahi Teknikler:
a)    İnvazivElektrod yerleştirilmesi: Cerrahi adayı olan hastanın sara krizinin kaynağı net belirlenemezse odağın tespiti için kullanılır. EEG odasında elektrodlardan gelen sinyaller incelenir. İkinci aşamadaki odağın çıkarılma işleminde hangi kısmın çıkarılacağı bu kayıtlama ile tespit edilmiş olur.
b)    Rezeksiyonlar: Sara krizinin odağı olabilecek beyin kısmının çıkarılması esasına dayanır. İşlem anında beyinin önemli bölgelerini korumak için bazı özel tekniklerle ameliyat anında inceleme yapılır (nöromonitörizasyon).
c)    Vagal Sinir Stimülatörü: Özel bazı vakalarda kullanılmaktadır. Boyunun sol yanından geçen vagal sinirin bir elektrod ve pil sayesinde uyarılması prensibi ile çalışır.

Yorum Yapın