ÇOCUKLARDA GECE YATAK ISLATMA SORUNUNU ÖNEMSEYİN

ÇOCUKLARDA GECE YATAK ISLATMA SORUNUNU ÖNEMSEYİN
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

ÇOCUKLARDA GECE YATAK ISLATMA SORUNUNU ÖNEMSEYİN

5 yaşındaki çocukların yüzde 15’inde gece yatak ıslatma hastalığı görülür. Enuresis erkeklerde kızlardan yüzde 50 daha fazla görülür.

Kendiliğinden iyileşme oranı yıllık yüzde 15 düzeyindedir. 15 yaşındaki çocukların ise yüzde 1’inde yatak ıslatma görülür.
Enüretiklerinyüzde 80’inde ek bir üriner patoloji saptanmaz. Bunlar monosemptomatikenürezis olarak tanı almaktadırlar. Bu grup enürezisin yanı sıra acil işeme hissi, artmış idrar sıklığı veya inkontinans gibi gündüz semptomları olan çocuklarda ayrılmalıdır. 
Hiç kuru periyodu olmaksızın hayat boyu enüretik olan çocuklarda gözlenen tablo primerenürezis olarak tanımlanmaktadır. Yüzde 20-25’i ise arada en az 6 aylık kuru bir dönem geçirdikten sonra tekrar yatak ıslatan (sekonderenürezis)  çocuklardır. MonosemptomatikEnüresiz hastalıktan çok klinik semptom olarak değerlendirilmelidir. 
Enürezisli  çocuklar uyku sırasında dolu yada kasılan mesanelerinin hissetmezler yada cevap vermezler?
 • Davranışsal
 • Genetik
 • Merkezi sinir sisteminde olgunlaşmanın gecikmesi sonucu, uykuda mesane kasılmalarının baskılanamaması
 • Uyanma bozukluğu
 • ADH yetersizliği
 • Psikolojik faktörler
 • Ürodinamik bulgular
Monosemptomatikenüreziste tek ve en  önemli  ürodinamik  bulgu  azalmış mesane kapasitesidir. Bu azalma anatomik değil fonksiyoneldir. Monosemptomatikenüreziste mesane instabilitesi normal kişilere göre daha yüksek oranda görülmez. Enüretiklerin çoğunda instabil kasılmalar yatak ıslatması nedeni değildir. Aninhibe kasılmaları yok etmeye yönelik tedaviler genellikle etkisizdir. Enüretiklerin uyku paterni normal çocuklardan farklı değil. Ne uyanma hastalığı ne de derin uyuma sonucu olan yatak ıslatması yok. Enürezis Santral Sinir Sistemi gelişiminde bir gecikmeyle ilişkili olduğu fikri daha populerdir.
Gece Yatak Islatan Çocukların Değerlendirmesinde  
 • Öykü
 • Fizik muayene
 • İdrar analizi
 • ÜSE öyküsü
 • Gündüz inkontinansı
 • Obstruktifüropati
 • Nörolojik defek gibi durumlarda ileri tetkik gerekmektedir.
Tedavi:
 • Davranışsal tedavi
 • Medikal tedavi
 • Kombine tedavi
Antikolinerjik ajanların mesanenin fonksiyonel kapasitesini artırmasına rağmen enüreziste çokta etkili değiller.Ancak antikolinerjikler gündüz ve gece ıslatması olan ve kanıtlanmış mesane instabilitesi olan hastaların tedavisinde çok etkililer.
İmipramin
 • Başarı oranı yüzde 45-50
 • Tedaviyi kestikten sonra hastaların yüzde 60’ında semptomlar tekrar başlamakta
 • Tedavi edici/toksik doz oranı kullanımını kısıtlamakta
Desmopressin
 • Enürezis sıklığını azaltır
 • Tam kuruluğu sağlamada etkin değil
 • Tam kuruluk çocukların 1/3 ünde sağlansada tedavinin kesilmesiyle yüzde 50-90 relaps görülebilmekte 
Davranışsal Tedavi
Enürezis tedavisinde ilk seçenek yaklaşım olarak dikkate alınmalı
 • Mesane Eğitimi
 • Sorumluluk Yüklenmesi
 • Üriner Alarm  İle Şartlanma 
Mesane eğitimi
Azalmış fonksiyonel mesane kapasitesini geri döndürmek için retansiyon kontrol eğitimi geliştirilmiştir. Ancak çoğu çocukta mesane fonksiyonel kapasitesi artmasına rağmen bu artış yatak ıslatma da düzelme olarak yansımaz. Retansiyon kontrolü üriner alarm kullanılan şartlanma terapisi ile kombine edildiği zaman sonuçlar çok daha başarılıdır. 
Sorumluluk güçlendirilmesi
Çocuğun aylık çizelgeye kuru geceleri işaretleyerek kuru geceleri arttırmak  amacıyla motive olması esasına dayanıyor. Kuru geceler ödüllendirilir. 
Üriner Alarm  İle Şartlanma
En etkili yol
 • Üriner alarm yönteminin başarısı klasik şartlanma teorisi ile açıklanmıştır
 • İdrar tarafından aktive edilen pilli bir dedektörden oluşmaktadır
 • İdeal olarak çocuk işemeyi tuvalette tamamlaması için uyanmalı yada zil tarafından uyandırılmalıdır
 • Bu tedaviyle kasılan yada dolu bir mesane hissi gibi uyku sırasında işeme ile ilişkili olan bu faktörler alarmın yaptığına benzer şekilde işeme üzerinde aynı inhibisyonu yapmak ve çocuğu ıslatma olmadan önce uyandırmak için şartlanmıştır
 • Bu yöntem diğer tedavi yöntemleri ile kombine edilebilir
 • Kombine tedavide yüzde 80 başarı

Yorum Yapın