CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR
  • Biyokimya

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR

Laboratuarımızda, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların tanısı, Multipleks PCR yöntemiyle, kadınlarda, femoflor, erkeklerde androflor yöntemiyle çalışılmaktadır.

Mikropların DNA larını saptayarak sonuç üretir.Kültüre üstünlüğü, kültür ile saptanamayan mikropları da tespit edebilmesidir.
Femoflor ve Androflor testleri ile tespit edilen mikroorganizmalar;
Toplam Mikrobiyal Yük (TMY) (Moleküler/DNA Yükü)
Laktobasil miktarı: Normal floranın faydalı / şef bakterisinin sayı ve oranı. Flora dengesinin durumu
Gardnerella vaginalis: Sayı ve oranı. Bakteriyel vajinozis olasılığı
Prevotella bivia+Porphyromonas spp.: Anaerobların durumu
Candida spp: Candida sayı ve oranı
Mycoplasma hominis sayı ve oranı
Ureaplasma spp. sayı ve oranı
Patojen Mikroorganizmalar                           
8.Mycoplasma genitalium var olup olmadığı
9.Trichomonas vaginalis var olup olmadığı
10.Neisseria gonorrhoeae (bel soğukluğu) var olup olmadığı
11. Chlamydia trachomatis var olup olmadığı
12. Herpes simplex-2 (HSV-2) var olup olmadığı
13. Herpes simplex-1 (HSV-1) var olup olmadığı
14. CMV (Cytomegalovirus) var olup olmadığı

Yorum Yapın