BEYİN TÜMÖRÜ TEDAVİSİ

BEYİN TÜMÖRÜ TEDAVİSİ
  • Beyin ve Sinir Cerrahisi

BEYİN TÜMÖRÜ TEDAVİSİ

Beyin Tümörü Nedir? Beyin Tümörü Çeşitleri Nelerdir?

Tümör, vücudumuzda olmaması gereken bir yerde oluşan bir doku ya da herhangi bir dokunun olması gereken yerde kontrolsüz büyümesidir. İyi huylu tümörler de beyin kafatası içinde kapalı bir odada yer aldığından öldürücü olabilir. Beyin tümörlerinin tümü kontrol altında tutulmalı ve doğru müdahale edilmedir.

Beyin Tümörü Belirtileri Nelerdir?

Beyin tümörü belirtileri kafa içi basıncının artması ile seyreder. Eğer baş ağrısı, haraket ve mimiklerde yavaşlama, bulantı, kusma, epilepsi nöbetleri, tümörün beyinde yerleştiği yere göre vücudunuzun bazı bölgelerinde güçsüzlük, kişilik bozuklukları ve bazı yeteneklerinizde (hesap yapma, yazı yazma gibi) bozulma beyin tümörünün belirtileri sayılır. Beyin tümörünün belirtilerinden biri de hormonal bozukluklar ve buna bağlı klinik semptomlardır. Örneğin erken puberte, el ve ayaklarda büyüme, menstrual siklus bozuklukları, hipertiroidi, kortizol yetmezliği veya fazlalığı gibi değişimlere dikkat etmek gerekir.

Beyin tümörünün toplumda görülme sıklığı 100 bin kişide 3-5 arasındadır. Kadınlarda ise iyi huylu olan daha çok görülür. Beyin tümörü hemen hemen her yaş aralığında görülür. Beyin tümörleri yaşa göre de farklılık gösterir.

Beyin Tümörü Çeşitleri Nelerdir?

İyi huylu beyin tümörleri: İyi huylu beyin tümörleri beyin hücresi kaynaklı değildir. Oldukça yavaş üreme hızına sahip olan iyi huylu beyin tümörleri beyin dokusundan kolaylıkla ayrılabilir özelliktedir. Böylece iyi huylu tümörlerin tümü veya tümüne yakın kısmı çıkarılabilir. Cerrahi müdahale sayesinde alınan iyi huylu beyin tümörü nadiren tekrar oluşur ve vücudun diğer bölgelerine yayılma ihtimalleri olmamaktadır. Kanserli olmasa da iyi huylu beyin tümörü belli bir büyüklüğe ulaştığında beynin hassas bölgelerine baskı yaparak ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. İyi huylu beyin tümörünün zaman içerisinde kanserli beyin tümörüne dönüşme riski olabilir.

Kötü huylu beyin tümörleri: Kanseri hücrelerle oluşan kötü huylu beyin tümörleri iyi huylu tümörlere göre daha hızlı büyüme gerçekleştirir ve yakınında bulunan beyin dokusuna zarar verebilir. Bu nedenle de ameliyatla tamamen alınmaları çok zordur. Kötü huylu beyin tümörlerinde ameliyat sonrası tümörde yeniden büyüme söz konusu olabilir.

Beyin Tümörü Nasıl Anlaşılır?

Beyin tümörü tanısında MR ile beyin tümörünün türü hakkında kabaca bir fikir elde edilir ve sonrasında patoloji laboratuvar incelemesi ile beyin tümörü olup olmadığı net olarak anlaşılır.

Hastaya kontrast madde verilerek gerçekleştirilen “BT anjiyo”, beyin damar hastalıklarının tanısında önemli yer tutmaktadır. Bu sayede damarların yapısı rahatlıkla görüntülenebilmektedir. Beyin dokusunun ve hastalıklarının değerlendirilmesinde ise ön plana çıkan görüntüleme yöntemi MR yani “Manyetik Rezonans”tır.

Beyin Tümörü Tedavisi Nasıl Yapılır?

Öncelikle tedavi kişiye özel olmalıdır. Beyin tümörü ameliyatında en önemli faktörler tümörün tip, yerleşim yeri, hastanın yaşı, genel durumu ve hastada operasyon kararını etkileyebilecek ek problemlerin olup olmamasıdır. Kötü huylu beyin tümörlerinin tedavisi genellikle cerrahi olarak yapılır.

Beyin tümörü ameliyatına ek olarak bazen kemoterapikimi zaman radyoterapi bazen her ikisi ile kombine tedavi yapılır.

Beyin tümöründe cerrahi tedavi için iki seçenek var. Bunlar beyin biopsisi ya da mikrocerrahi yöntemidir.

Beyin Tümörü Ameliyatı Sonrası

Beyin tümörü ameliyatı sonrasında beyin tümörlerinin yerleşimleri nedeniyle hem ameliyat öncesinde hem de ameliyat sonrasında fonksiyon kayıpları olabilir. Beyin tümörü ameliyatı sonrasında fizik tedavi ve rehabilitasyon programları uygulanması tavsiye edilir.

Yorum Yapın