ANEMİK (SOLUK) ÇOCUK

ANEMİK (SOLUK) ÇOCUK
  • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

ANEMİK (SOLUK) ÇOCUK

Derinin rengini, kandaki hemoglobin miktarı belirler. Her soluk çocuk anemik değildir.

Anemiyi basit olarak: hemoglobin değerinin 11g/l’ nin altına inmesi olarak tanımlayabiliriz.
Demir eksikliği anemisi, süt çocukluğu ve çocukluk çağında en sık görülen hematolojik hastalıktır. Bunda en önemli faktör yanlış beslenme alışkanlıklarıdır.
Yeni doğan ve süt çocuğunun temel besini süttür. Gerek anne sütü, gerekse inek sütünün içerdikleri demir miktarı yetersizdir.
Anne sütündeki demirin emilim oranı, inek sütünden yüksek olsada 6. aydan itibaren demir içeren ek gıda ile beslenmeyen çocuklarda kaçınılmaz olarak demir eksikliği anemisi ortaya çıkar.
Pek çok çocuk ilk 2 yıl çok fazla sütle beslendiği için, demir eksikliği anemisinin en sık görüldüğü dönem 6-24. Aylar arasıdır. Süt çocukluğu ve çocukluk döneminde ortalama ferritin düzeyi 35 ng/ml‘dır.
Demir eksikliğinin ilk bulgusu: ferritin düzeyinin 10 ng/ml’ nin altına düşmesidir.
İkinci aşamada serum demiri azalırken,(350 mg/dl) Anemik bir hastanın yeterli miktarda demire yanıt vermesi demir eksikliği anemisi tanısı için önemlidir.
Demir tedavisi başlangıcından sonra 2-3 gün sonra retikülositoz başlar. 5-7 günler doruğa ulaşır.4- 10. günler hemoglobin düzeyi yükselir.1-3 aylarda depolar dolar.

Yorum Yapın