Yoğun Bakım

Yoğun Bakım

Yoğun bakım ünitesi vital fonksiyonları bozulmuş, tüm kritik hastalara sağladığı yaşamsal destek nedeniyle toplam sağlık hizmeti içinde çok önemli bir yere sahiptir. Bu ünitede, solunum, dolaşım, boşaltım, sindirim sistemi gibi her hangi bir hastalık nedeni ile hayatı tehdit altında olan hastalar hassasiyetle yaklaşacak uzmanların bakımına ihtiyaç duyar.
Yoğun bakım hizmeti çok yönlü bir ekip çalışmasıyla mümkün olup, tüm cerrahi ve dahili dalların, son derece gelişmiş teknolojiye sahip laboratuvarın ve görüntüleme (bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, ultrasonografi v. b.) merkezinin 24 saat süreyle desteği olmaksızın yoğun bakım ünitesinde etkin ve kaliteli yaşamsal destek ve tedavi sağlanması mümkün değildir. Her biriminde “ileri teknoloji” kullanılmış olan hastanemizin GENEL YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ tüm gelişmiş teknolojik ekipmana sahip “5” yataklı bir birimdir.

Bir Yorum Bırak