Doktorlarımız

Azar

Uzm. Dr. Azar ABİYEV

Dahiliye (İç Hastalıkları)
Derece
BÖLÜM/PROGRAM
OKUDUGU YER
Yıl
İlkokul-Orta okul- Lise
 
Şirvan şehri, 10 numaralı okul
1996-2007
Yüksek Lisans
Tıp fakültesi
Azerbaycan Tıp Üniversitesi
2007-2013
Tıpta Uzmanlık
Dermatoloji
Azerbaycan Tıp Üniversitesi,RDZD
2013-2015
Tıpta Uzmanlık
İç Hastalıkları
Gaziantep Üniversitesi
2015-2019
Dr. Arş. Görv.  
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD
11/06/2015-12/06/2019
Observer
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Endokrinoloji BD
12/06/2019-12/08/2019
İç Hastalıkları uzmanı
Ozel Natomed Hastanesi, Ankara
07/10/2019-
  • Türk İç Hastalıkları Derneği
  • Türk Toraks Derneği
  • 2. Uluslarası ve 12. Akademik Geriatri Kongresinde en iyi sözel bildiri ikincilik ödülü – 24-28/04/2019
A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
A1. A rare cause of thyrotoxic periodic paralysis: liquorice consumption. Sayiner ZA, Abiyev A,  Eraydin A, Ozkaya M. Postgrad Med J. 2017 May;93(1099):295-296.
A2. Abiyev A, Zengin O, Onder ME, Arslan S (2017) Presentation of Chronic Myeloid Leukemia as Promyelositic Blastic Transformation; a case report and literature review. Clin Case Rep Rev 3: DOI: 10.15761/CCRR.1000348. http://www.oatext.com/presentation-of-chronic-myeloid-leukemia-as-promyelositic-blastic-transformation-a-case-report-and-literature-review.php
A3. Abiyev A, Zengin O, Onder ME, Arslan S (2017) Coexistence of coeliac, systemic lupus erythematosus and familial mediterranean fever in the same patient. Clin Case Rep Rev 3: doi: 10.15761/CCRR.1000347. http://www.oatext.com/coexistence-of-coeliac-systemic-lupus-erythematosus-and-familial-mediterranean-fever-in-the-same-patient.php#Article_Info
A4. Is increased neutrophil lymphocyte ratio remarking the inflammation in sarcopenia? Öztürk ZA, Kul S, Türkbeyler İH, Sayıner ZA, Abiyev A. Send to Exp Gerontol. 2018 Jun 19;110:223-229.
A5. Health-related quality of life and fall risk associated with age-related body composition changes; sarcopenia, obesity and sarcopenic obesity. Öztürk ZA, Türkbeyler İH, Abiyev A, Kul S, Edizer B, Yakaryılmaz FD, Soylu G. Intern Med J. 2018 Aug;48(8):973-981
A6. Association of Chronic Lymphocytic Leukemia and Acute Myeloid Leukemia in Three Patients: Cases with the Concomitant Presence of Two Different Malignant Clones. Mehmet Yilmaz, Salih Sertac Durusoy, Alperen Kizikli, Mahmut Yeral, Ilknur Kozanoglu, Salih Subari, Azer Abiyev, Sibel Cangi. J Leuk 2018, 6:2
 
A7. Turkbeyler İbrahim H, Ozturk ZA, Gol M, Abiyev A, Efendioglu EM, Yildiz H. Malnutrition and Obesity Prevalences in Geriatric Patients. Progr Nutr [Internet]. 2019Sep.23[cited2019Oct.2];22(3).https://www.mattioli1885journals.com/index.php/progressinnutrition/article/view/7954
 
B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
 
C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
 
D.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. GELİŞEN VE YAŞLANAN TOPLUMUMUZDA YAŞLILIK ALGISI. İbrahim Halil Türkbeyler, Zeynel Abidin Öztürk, Ali Kalem, Azar Abiyev. Nobel Med 2018; 14(2): 17-21
D2. A Rare Cause of Uptake of Radioactive Iodine by Non-Lactating Breast Tissue in A Patient with Papillary Thyroid Carcinoma: Prolactinoma. Zeynel Abidin Sayıner,   Umut Elboğa,   Azer Abiyev,   Mesut Özkaya,   Ersin Akarsu. Eur J Ther 2019; 25: 86-88
 
E.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Turkbeyler IH, Azar Abiyev, Öztürk ZA, Kepekçi Y. Geriatrik hastalarda uyku bozukluğu ile D viatmini arasındaki ilişki.   9. Akademik Geriatri Kongresi Kitabı Sayfa 27 SS-019. 13-17 Nisan 2016. Antalya, Türkiye.
E2. Turkbeyler IH, Abiyev A, Bilici M, Öztürk ZA, Kepekçi Y. Malnutrisyon huzursuz bacak sendromunu tetikler mi? 9. Akademik Geriatri Kongresi Kitabı Sayfa 32 SS-030. 13-17 Nisan 2016. Antalya, Türkiye.
E3. Turkbeyler IH, Abiyev A, Yakaryılmaz F, Yıldız H, Öztürk ZA. Geriatrik Hastalarda Polifarmasi-depresyon sıklığı ve polifarmasi-depresyon arasındaki ilişki. 9. Akademik Geriatri Kongresi Kitabı Sayfa 35 SS-037. 13-17 Nisan 2016. Antalya, Türkiye.
E4. Zeynel Abidin Öztürk, İbrahim Halil Türkbeyler, Azar Abiyev, Seval Kul, Bahadır Edizer, Funda Datlı Yakaryılmaz, Gülçimen Soylu. Sarkopenik, Obez Ve Sarkopenik Obez Yaşlılarda Yaşam Kalitesi Ve Düşme Riski. 11. Akademik Geriatri Kongresi Kitabı Sayfa 138 PS-02. 19-23 Nisan 2018. Antalya, Türkiye.
E5. İbrahim Halil Türkbeyler, Zeynel Abidin Öztürk, Azar Abiyev. Yaşlılık Ve Obezite. 11. Akademik Geriatri Kongresi Kitabı Sayfa 147 PS-15. 19-23 Nisan 2018. Antalya, Türkiye.
E6. Funda Datlı Yakaryılmaz, Gülçimen Soylu, Yusuf Yalvaç, Azar Abiyev, İbrahim Halil Türkbeyler, Zeynel Abidin Öztürk. Metabolik Sendrom Tanısı Olan Yaşlıların Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi. 11. Akademik Geriatri Kongresi Kitabı Sayfa 157 PS-33. 19-23 Nisan 2018. Antalya, Türkiye.
E7. Funda Datlı Yakaryılmaz, Gülçimen Soylu, Yusuf Yalvaç, Azar Abiyev, İbrahim Halil Türkbeyler, Zeynel Abidin Öztürk. Metabolik Sendroma Sahip Yaşlılarda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi. 11. Akademik Geriatri Kongresi Kitabı Sayfa 158 PS-34. 19-23 Nisan 2018. Antalya, Türkiye.
E8. İbrahim Halil Türkbeyler, Zeynel Abidin Öztürk, Azer Abiyev. Geriatrik Hastalarda Malnutrisyon, Depresyon Sıklığı Ve Malnutrisyon-Depresyon İlişkisi. 11. Akademik Geriatri Kongresi Kitabı Sayfa 161 PS-40. 19-23 Nisan 2018. Antalya, Türkiye.
E9. Zeynel Abidin Öztürk, İbrahim Halil Türkbeyler, Azer Abiyev, Seval Kul. Geriatrik Sarkopenik Hastalarda-Nötrofil Lenfosit Oranı.  11. Akademik Geriatri Kongresi Kitabı Sayfa 161 PS-40. 19-23 Nisan 2018. Antalya, Türkiye.
E10. Kronik myelositik löseminin promyelositik blastik krizi olarak görülmesi: olgu sunumu. A Abiyev, M Yilmaz, İS Demiriz, T Ozturk, S Oztuzcu. III.Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Kayseri 2016
E11. Prostatit ile başvuran Granulomatoz polianjiti vakası. Azer Abiyev, Yusuf Yalvaç, Arif Aksak, Mustafa Erkut Önder, Orhan Zengin. 5.Firat Romatoloji sempozyumu, Kahramanmaras 2018
E12. Evaluation of serum IL-6, PON-1 and arylesterase activities in dynapenic patients. Funda Yakaryilmaz, Hakan Ulusal, Gulcimen Soylu, Azer Abiyev, Mehmet Tarakcioglu, Zeynel Abidin Ozturk. 12. Akademik Geriatri Kongresi Kitabi Sayfa 106 OP-044. 24-28 April 2019, Antalya, Turkey. 
E13. A new diagnostic approach in Alzheimer’s disease; Critical Flicker Fusion Threshold. Azar Abiyev, Zeynel Abidin Ozturk, Funda Datli Yakaryilmaz, Gulcimen Soylu, Ipek Melez. 12. Akademik Geriatri Kongresi Kitabi Sayfa 107 OP-046. 24-28 April 2019, Antalya, Turkey.
E14. Osteoporosis and functional capacity in the elderly. Funda Yakaryilmaz, Azer Abiyev, Gulcimen Soylu, Ahmet Cigiloglu, Guzin Cakmak, Zeynel Abidin Ozturk. 12. Akademik Geriatri Kongresi Kitabi Sayfa 163 PP-14. 24-28 April 2019, Antalya, Turkey.
2016 - III.Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Kayseri
2016 - 10. ÇUKUROVA HEMATOLOJİ GÜNLERİ, Adana
2017 - IV. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Gaziantep
2017 - Osteoporoz ve Metabolik Kemik Hastalıkları Kursu, Gaziantep
2018 - Tiroidoloji Kursu, TİROKURS – 21, Gaziantep
2018 – 5.Firat Romatoloji sempozyumu, Kahramanmaras
2019 – 7.Ulusal Sepsis Sempozyumu, Ankara

Doktorumuzu Değerlendirin