Doktorlarımız

Kubilay Murat

Op.Dr. Kubilay Murat ÖZDENER

Beyin ve Sinir Cerrahisi

1966 yılında Denizli'de doğdu.
İlk, orta ve lise öğrenimini Denizli'de tamamladı.
1983 - 1990 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim alarak tıp doktoru olarak mezun oldu.
1990 - 1992 yılları arasında Tunceli Merkez Sağlık Ocağı tabibi olarak zorunlu hizmetini tamamladı. Daha sonra kendi isteği ile Balıkesir Edremit Altınoluk Sağlık Ocağı’na tayin olup Eylül 1997 tarihine kadar pratisyen hekim olarak çalıştı.
Bu arada Haziran 1995 - Eylül 1996 tarihlerinde Edremit 100 Yataklı Asker Hastanesi’nde yedek subay olarak askerlik görevini tamamladı.
1997 yılında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda başladığı uzmanlık eğitimini 2003 yılında “ Ağır Kafa Travmalı Olgularda İntrakraniyal Basınç ve Hipotalamo - Hipofizer - Gonadal Aks Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi ” isimli tez çalışması ile tamamlayarak beyin ve sinir cerrahisi uzmanı ünvanını aldı.
2003 - 2006 yıllarında Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi’nde beyin ve sinir cerrahisi uzmanı olarak görev yaptı.
Ocak 2007 tarihinden itibaren özel sektörde çalışmaya başladı. 2007-2008 yıllarında Düzce Özel Hayri Sivrikaya Hastanesi'nde çalıştı. Ocak 2009 - Şubat 2014 tarihleri arasında Türkiye Diyanet Vakfı Ankara Özel 29 Mayıs Hastanesi'nde çalıştı. Şubat - Ekim 2014 tarihleri arasında kısa süre Medicana International Ankara Hastanesi'nde çalıştı.Ocak 2015 - Mart 2016 tarihleri arasında Özel Koru Ankara Hastanesi'nde çalıştı.
Nisan 2016 tarihinden itibaren Özel Ankara Umut Hastanesi'nde çalışmaktadır. Ekim 2019 tarihinden itibaren yarı zamanlı olarak Özel Natomed Hastanesi'nde çalışmaktadır
Türk Tabipler Birliği, Türk Nöroşirürji Derneği ve Türk Omurga Derneği üyesidir.
Genel nöroşirürji uygulamaları yanında omurga ve omurilik hastalıkları cerrahisi, nörotravma ve  beyin tümörleri cerrahisi ile ilgilenmektedir.
İngilizce bilmektedir. Evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

İlk, orta ve lise öğrenimini Denizli'de tamamladı.
1983 - 1990 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim alarak tıp doktoru olarak mezun oldu.

1997 yılında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda başladığı uzmanlık eğitimini 2003 yılında “ Ağır Kafa Travmalı Olgularda İntrakraniyal Basınç ve Hipotalamo - Hipofizer - Gonadal Aks Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi ” isimli tez çalışması ile tamamlayarak beyin ve sinir cerrahisi uzmanı ünvanını aldı.

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Pamukkale  Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji A.B.D.

1997-2003

Uzm.Dr.

İzzet Baysal Bolu Devlet Hastanesi

2003-2006

Uzm.Dr.

Özel Hayri Sivrikaya Hastanesi

2007-2008

Uzm.Dr.

TDV Özel 29 Mayıs Ankara Hastanesi

2009-2014

Uzm.Dr.

Özel Medicana International Ankara Hastanesi

2014-2014

Uzm.Dr.

Özel Koru Ankara Hastanesi

2015-2016

Uzm.Dr.

Özel Ankara Umut Hastanesi

2016-

 

1- Türk Nöroşirürji Derneği

2- Türk Omurga Derneği

3- Türk Tabipleri Birliği

Omurga Cerrahisi

Beyin Tümörleri Mikrocerrahisi

Endoskopik Hipofiz Tümör Cerrahisi

Parkinson Hastalığı Cerrahisi

Periferik Sinir Nöropatileri  

Hidrosefali Şant Cerrahisi

Omurilik Tümörleri Mikrocerrahisi

Nörotravma Cerrahisi

A Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Özhan MÖ, Süzer MA, Eşkin MB, Çaparlar C,  Atik B, Özdener KM, Özışık P, Savaş A  “Parkinson Hastalığının Tedavisi İçin Derin Beyin Stimülasyonu Uygulamasındaki Anestezi Deneyimlerimiz: Retrospektif Klinik Araştırma” Anestezi Dergisi  20 (2): 86 – 91 (2012)

A2. Süzer MA, Özhan MÖ, Eşkin MB, Atik B, Çaparlar C, Özdener KM  “Akciğer Herniasyonu Olan Bir Hastada Spinal Anestezi İle Gerçekleştirilen Lomber Laminektomi (Olgu Sunumu)”  Turk J Anaesth Reanim  41:146-8 (2013)

A3. Yılmaz A, Avcil M, Kızılay Z, Özdener KM, Çırak B, Tahta K "Evaluation of the Relationship of Intracranial Pressure with the Levels of Hypothalamic-Pituitary-Gonadal Axis Hormones on Prognosis in Severe Brain Injury  Meandros Med Dent J 18:13-19 (2017)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Güler ÜÖ, Özdener KM, Palaoğlu S “Surgical technique of transoral vertebroplasty for benign bone cyst in C2- A case report and review of the literature” 29th Annual Meeting Cervical Spine Research Society-European Section  Cervical Sagittal Balance  Bordeaux-France 2013 (P12)

C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

C1. Tahta K, Çırak B, Coşkun E, Süzer T, Özdener KM, Özçelik YL. “Spinal Travmaya Eşlik Eden Multisistem Yaralanmaları”  Türk Nöroşirurji Derneği 15. Bilimsel Kongresi  Antalya 2001 (SS-33)

C2. Coşkun E, Çırak B, Süzer T, Özdener KM, Şahin S, Tahta K. “Tavşanlarda Kronik Kompresif  Servikal Myelopati Modeli”   Türk Nöroşirurji Derneği 15. Bilimsel Kongresi  Antalya 2001 (PB-52)

C3. Çırak B, Pakdemirli E, Tahta K, Özdener KM. “Terminal Ventrikül”   Türk Nöroşirurji Derneği 15. Bilimsel Kongresi  Antalya 2001 (PB-153)

C4. Süzer T, Bayram Çırak, Coşkun E, Tahta K, Özdener KM, Özçelik L, Yağcı B  “Mikrocerrahi ile Tedavi Edilen Pons Apsesi: Olgu Sunumu”   Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi İstanbul 2002 (SP-19)

C5. Özdener K, Tahta K, Coşkun E, Süzer T, Özçelik Y, Karadağ T, Külahçılar Z,Kaptanoğlu B. “Ağır Kafa Travmalı Olgularda İntrakranial Basınç ve Hipotalamo-hipofizer gonadal Aks Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi”  Türk Nöroşirurji Derneği 17. Bilimsel Kongresi  Antalya 2003 (S25/S01)

C6. Coşkun E, Süzer T, Özdener K, Tahta K. “Epidermoid Tümör Cerrahisi Sonrası Pakimenenjit” Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi Antalya 2003 (P01/P16)

C7. Özdener KM, Çukur S, Aksel F. “Lomber Disk Hernisini Taklit Eden Spinal Tümör: Olgu Sunumu”  Türk Nöroşirurji Derneği 20. Bilimsel Kongresi Antalya 2006 (PS-372)

C8. Özdener KM, Özışık P. “Postoperatif Brucella Spondilodiskitisi” Türk Nöroşirurji Derneği  24. Bilimsel Kongresi  Antalya 2010 (EPS-017)

C9. Erol T, Uludağ M, Özdener K, Karabudak D, Güngen Y, Özenç A, Özdemir A. “Lenf Nodu Metastazı ile Seyreden Presakral Yerleşimli Ganglionöroma” 19.Ulusal Cerrahi Kongresi  Antalya 2014 (PS-1143)

C10. Aykaç B,  Ayhan S, Yüksel S, Güler ÜÖ, Özdener KM, Urquiza FP,  Alanay A,  Pérez-grueso S, Francisco J,  Acaroğlu E, European Spine Study Group.  Servikal Omurga Sagital Spinal Dizilim Sınıflamasının Erişkin İdiopatik Skolyozu Olan Hastalarda Klinik Kullanımı: Güvenilir ve Etkin mi ?” 24.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 12-16 Kasım 2014 Antalya (S1-8)

D. Kitap / bölüm çevirileri:

D1. Kubilay Murat Özdener, Özden Obuz. "Ekstrakraniyal Karotis Rekonstrüksiyonu Sırasında İzleme Yöntemleri", Ameliyat Sırasında Nöromonitorizasyon, Christopher M. Loftus, Jose Biller, Eli M. Baron, Çeviri Editörleri: Onur Özlü, Uygur Er, Sühendan Er, Pelikan Yayıncılık, Ankara, 11-23, 2016

D2. Kubilay Murat Özdener, Pınar Özışık. "Karotid Arter Rekonstrüksiyonunun Ameliyat İçi Değerlendirilmesinde Ultrasonografi", Ameliyat Sırasında Nöromonitorizasyon , Christopher M. Loftus, Jose Biller, Eli M. Baron, Çeviri Editörleri: Onur Özlü, Uygur Er, Sühendan Er (eds), Pelikan Yayıncılık, Ankara, 67 - 77, 2016

Katıldığı eğitim ve kurslar

 

E1. 25–26.11.2000               3. Spinal Cerrahi Uygulamalı Kursu- Ege Üni. Tıp Fak. İzmir

E2. 13–18.03.2001               TND Eğitim Kursu-Tümörler-Antalya

E3. 28–29.11.2001               Tıbbi Etik ve Hasta Hekim İlişkileri Kursu-Pamukkale Üni.

                                            Tıp Fak.,Denizli

E4. 08.02.2002                     Adli Raporlar ve Hekimin Yasal Sorumlulukları Kursu-

                                            Pamukkale Üni.Tıp Fak., Denizli

E5. 12–17.03.2002               TND Eğitim Kursu-Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi-Çeşme

E6. 19.04.2002                     Uygulamalı Temel ve İleri Yaşam Desteği Kursu-Pamukkale

                                            Üni.Tıp Fak.Denizli

E7. 12.05.2006                     Hipofiz Anatomisi ve Cerrahisi Kursu-Hacettepe Üni. Tıp

                                            Fak. , Ankara

E8. 17–18.05.2006                Nöroendoskopi Kursu-Ege Üni. Tıp Fak. , İzmir

E9. 29.06–02.07.2006           TND Spinal Cerrahi Yaz Okulu AİBÜ Düzce Tıp Fak. Bolu

E10. 26.10.2007                   1. Endoskopik Hipofiz Cerrahisi Kursu – Hacettepe Üni.Tıp

                                            Fak. Ankara

E11. 30.11-01.12.2007         Orbita,Anterior Fossa ve Sellar Bölgenin Mikrocerrahi

                                            Anatomisi – TND Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim

                                            Grubu, Ankara

E12. 19.04.2008                   Karotis Arter Cerrahisi Kursu – Ulusal Vasküler Cerrahi

                                            Derneği, Ankara

E13. 21-23.11.2008              8.Spinal Cerrahi Kursu “İleri Kurs”- TND Spinal ve Periferik

                                            Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu, İzmir

E14. 24-25.09.2009              Supra-İnfratentoriyal Bölge ve Ventriküllere Mikrocerrahi

                                            ve Endoskopik Yaklaşımlar Kursu-TND Cerrahi

                                            Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu –İstanbul

E15. 20.10.2009                   Organ Temininde Yeni Adımlar: Yoğun Bakım Eğitimi – İl

                                            Sağlık Müdürlüğü, Ankara

E16. 03-04.12.2010              AOSpine Advances Symposium-Deformed Spine, İstanbul

E17. 01.01-31.12.2011         Türk Omurga Derneği- Eurospine  Spine Course Diploma,

                                            Ankara

E18. 16.03.2013                   Hareket Bozukluklarında Derin Beyin Stimulasyonu Teknik

                                            Uygulama ve Programlama Kursu – Medtronic, İstanbul

E19. 31.03.2013                   Sagittal Balance Master Course – Türk Omurga Derneği ve

                                            Eurospine,İzmir

E20. 17.04.2013                   Adult Deformity – Pre-meeting Course Scoliosis Research

                                            Society,Ürgüp

E21. 23-24.10.2013              Disk Hernilerine Spinal Endoskopik Yaklaşım Çalıştayı -

                                            TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim

                                            Grubu, Ankara

E22. 25-26.10.2013              AOSpine Masters Symposium - Spinal Tumor and

                                            Infection, İstanbul

E23. 30.04-03.05.2014         Pediatrik Nöroşirürji Kursu - TND Pediatrik Nöroşirürji

                                            Öğretim ve Eğitim Grubu, Gaziantep

E24. 25.09.2014                   Spinal Denge ve Erişkin Deformitesi Kursu - TND Spinal ve

                                            Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu, İzmir

E25. 29.10.2015                   Sagittal Balance Master Course - - TND Spinal ve Periferik

                                            Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu, Antalya

E26. 11-12.03.2016              1. İstanbul Hipofiz Sempozyumu ve Hipofiz Adenomlarının

                                            Tedavisinde Endoskopik Endonazal Kafa Tabanı Cerrahisi

                                            Kursu - İstanbul Üniversitesi Hipofiz Merkezi, İstanbul

E27. 11.11.2017                   Lomber Endoskopik Girişimler Kursu - Türk Omurga

                                            Derneği, Ankara

E28. 18-20.05.2018              Neurosurgery Course Series 7 - 4th Prof. Dr. Evandro de

                                            Oliveira Skull Base Course - Bahçeşehir Üniversitesi Tıp

                                            Fakültesi , İstanbul

Doktorumuzu Değerlendirin