Doktorlarımız

Nishana

Uzm. Dr. Nishana ZAKHAROVA

Nöroloji

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018-2023

Azerbaycan Tıp Üniversitesi 2008-2014

İŞ DENEYİMLERİ

Hacettepe üniversitesi Tıp fakültesi | Araştırma görevlisi 2018-2023

Özel Natomed Hastanesi 2024-halen

SERTİFİKALAR VE KURSLAR

54.Ulusal Nöroloji Kongresi 2018

30 kasım-6 Aralık 15.Başağrsı Kış okulu

2019 22 şubat-24 şubat Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Kurslar Kongresi

2019 26-28 Nisan 3.Türkiye İnme akademisi

2019 3-6 Ekim İstanbul MS days VI toplantısı

2019 31 Ekim-2 Kasım 5.Asistan Akademi toplantısı

2020 6-8 Mart 56.Ulusal Nöroloji Kongresi

2020 28 Kasım-2 Aralık 17.Nöropatik Ağrı Sempozyumu

2020 28 Şubat-1 Mart 9.Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu

2021 21-23 Mayıs 57.Ulusal Nöroloji Kongresi

2021 26 Kasım-2 Aralık İstanbul MS days VII toplantısı

2022 9-11 Mart 58.Ulusal Nöroloji Kongresi 2022

18-24 Kasım 20.Nöropatik Ağrı Sempozyumu 2023

3-5 Mart YAYINLAR VEYA AKADEMİK ÇALIŞMALAR:

E-posterler 1) EP-58 Karaciğer Nakli ve Takrolimus İmmünosupresyonu Sonrası Segmental Miyoklonus, Kasım 2022,

58. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye 2) SS-50 Demiyelinizan Hastalık ve Fonksiyonel Nörolojik Bozukluk Birlikteliğinde Beklenmedik Bir Oyuncu: KIF5a Mutasyonu, Mayıs 2022,

12. Klinik Nöroimmünoloji Sempozyumu, Antalya, Türkiye 3) BP-44 Serebral Amiloid Anjiyopati İlişkili İnflamasyon: CAARI 4 Olgu, Kasım 2021,

57. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye 4) TEP-90 MELAS'ta ASL- Normal Parenkim Ne Kadar Normal?, Kasım 2021,

57. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye 5) TEP-82 Akut İnme Gibi Progresif Multifokal Lökoensefalopati: Nasıl Hemen Tanıdım?, Kasım 2021,

57. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye 6) EP-231 PFİZER/BİONTECH COVID-19 mRNA Aşısı (BNT162B2) Sonrası Akut Transvers Miyelit , Kasım 2021,

57. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye 7) Multipl Skleroz Nedeniyle Tedavi Edilemeyen Trigeminal Nevralji Tedavisinde Ketamin İnfüzyonunun Rolü, Ekim 2021,

Küresel Migren ve Ağrı Zirvesi/5. MENA toplantısı/3. Türk Afrika Baş Ağrısı ve Ağrı Yönetimi Toplantısı Uzmanlık Tezi Başlık: " İlaç Aşırı Kullanım Baş ağrısında Belirleyici Özellikler Ve Ağrı Duyarlılığının Değerlendirilmesi", Haziran 2023

Doktorumuzu Değerlendirin