Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları Klingimizde, solunum sistemi ile ilgili sağlık sorunlarına uzman hekim kadromuz ve modern teknolojik donanımız ile hizmet verilmektedir. Kliniğimizde yatarak ya da ayaktan tedavi imkanı bulunmaktadır.

Hastalarımızın akciğer grafisi, gerekli görülen vakalarda ilaçlı veya ilaçsız akciğer tomografisi, solunum fonksiyon testleri ve solunum yolunu etkileyen rahatsızlıkları ile ilgili olan kan tahlilleri yapılmakta ve değerlendirilmektedir.

Gerekli hallerde girişimsel radyoloji bölümü ile birlikte tomografi eşliğinde akciğer biyopsisi, ultrason eşliğinde plevra sıvısı örneklemesi ve gerekirse tedavi amaçlı plevra sıvı drenajı yapılabilmektedir.

Bölümümüzde solunum yollarını etkileyen astım, kronik bronşit, zatürre ve akciğer kanseri gibi çeşitli hastalıkların tanı ve tedavisinin yanı sıra alerji testleri yapılmakta ve sigara bırakmanın yolları konusunda danışmanlık verilmektedir.

BÖLÜMÜN İLGİ ALANLARI

Solunum fonksiyon testleri

Nebulizatör ile ilaç uygulaması

Arter kan gazı

Bilgisayarlı tomografi taraması

Bilgisayarlı toraks tomografisi

Yüksek çözünürlüklü toraks bilgisayarlı tomografi

Transtorakal biyopsi

PPD Testi

Torasik ultrasonografi

Alerji testleri (prick test)

Pulmoner rehabilitasyon

Solunum fizyoterapisi

Bir Yorum Bırak